Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 Sơn Galaxy Led Oristar Viễn Đông Star Hợp tác 25 năm Tập Đoàn Viễn Đông

 

Tinh thần VIỄN ĐÔNG

- Tinh thần VIỄN ĐÔNG lấy ý chí người lính là những giá trị cốt lõi làm nên thành công. Thương hiệu FEG, được hình thành qua những ngày tháng gian khổ đầu tiên của công ty, được xây dựng từ những kinh nghiệm và sự học hỏi, được tôi luyện qua những thử thách trong suốt quá trình phát triển.
- Người VIỄN ĐÔNG tôn trọng cá nhân, luôn luôn đổi mới. Đây là nguồn sức mạnh tinh thần vô địch đem đến cho VIỄN ĐÔNG thành công nối tiếp thành công. Tinh thần này là hồn của VIỄN ĐÔNG, mất nó đi VIỄN ĐÔNG không còn là VIỄN ĐÔNG nữa. Mỗi người VIỄN ĐÔNG có trách nhiệm bảo vệ đến cùng tinh thần VIỄN ĐÔNG.
- Lãnh đạo các cấp – người giữ lửa cho tinh thần này cần chí công, gương mẫu và sáng suốt. Có như vậy VIỄN ĐÔNG sẽ phát triển và trường tồn cùng thời gian.

“Vươn xa và toả sáng” Tinh thần đó đã làm nên thành công của Viễn Đông.