Notice: Undefined index: option in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: task in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: act in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: page in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: sub in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: cat in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: arr_images_font in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/includes/delete.php on line 2 Notice: Undefined index: video in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/includes/delete.php on line 11 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 625 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 625 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Warning: fopen(count/count.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/String.funtion.php on line 78 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/String.funtion.php on line 79 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/String.funtion.php on line 80 Notice: Undefined offset: 2 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/String.funtion.php on line 33 Notice: Undefined index: option in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: task in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: act in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: page in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: sub in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined index: cat in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/globals/global_vars.php on line 7 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Notice: Undefined offset: 1 in /home/admin/domains/tapdoanviendong.vn/public_html/class/GmDbConnec.class.php on line 423 Công đoàn Viễn Đông,Cong doan Vien Dong

     Công đoàn Tập đoàn Viễn Đông tiền thân là Công đoàn Công ty Viễn Đông 2 được thành lập vào ngày 21/11/1997 qua 15 năm gắn bó và phát triển cùng Tập đoàn Viễn Đông. Công đoàn Viễn Đông đã tích cực phấn đấu thực hiện có kết quả các mục tiêu kinh tế, xã hội của Tập đoàn, sản xuất kinh doanh được giữ vững và phát triển. CBCNV – Đoàn viên Công đoàn giữ vững nghiêm kỷ cương lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm phục vụ tốt công tác, tích cực trong lao động, sản xuất, học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nắm bắt kịp thời những kiến thức, tiến bộ khoa học – kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH đất nước. Với 15 năm hoạt động tích cực Công đoàn Tập đoàn Viễn Đông đã nhận được nhiều bằng khen của Liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Ủy ban nhân dân Q.Đống Đa, Liên đoàn lao động Q. Đống Đa …
Giới thiệu Ban thường vụ Công đoàn Tập đoàn Viễn Đông nhiệm kỳ 2011 - 2013:

Chủ tịch Công đoàn
Họ và tên: VŨ QUỐC HÙNG
Sinh năm: 1966
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Viễn Đông, Giám đốc Công ty CP thiết bị Viễn Đông.
   
Phó Chủ tịch Công đoàn
Họ và tên: VŨ MINH HẢI
Sinh năm: 1983
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Viễn Đông