Hỗ trợ trực tuyến

CHI BỘ ĐẢNG TẬP ĐOÀN VIỄN ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 
   
   


Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo chi bộ đã qua:

Cựu Bí thư chi bộ
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH NAM
Sinh năm: 1958
Nguyên Quán: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân
   
Cựu Phó Bí thư chi bộ
Họ và tên: VŨ VĂN THI
Sinh năm:
Nguyên Quán: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân
Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ Tập đoàn Viễn Đông, Giám đốc Công ty CP Anh Minh.
   

 

Chi ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015