Giới thiệu Thường vụ BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Viễn Đông
Lần thứ 2, nhiệm kỳ 2014 - 2016

Bí thư Đoàn thanh niên
Họ và tên: NGUYỄN LÊ TRANG
Sinh năm: 1986
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân ngoại ngữ
Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên Tập đoàn Viễn Đông, Trưởng bộ phận phát triển thương hiệu Công ty Cổ phần Galaxy Việt Nam.
   
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Họ và tên: HOÀNG VĂN MẠNH
Sinh năm: 1987
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử nhân xây dựng
Chức vụ: Phó Bí thư đoàn thanh niên Tập đoàn Viễn Đông, Cán bộ phụ trách dự án Công Ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Viễn Đông
   
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Họ và tên: TRẦN VĂN THÀNH
Sinh năm: 1988
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử nhân xây dựng
Chức vụ: Phó Bí thư đoàn thanh niên Tập đoàn Viễn Đông, Cán bộ phụ trách thi công dự án Công Ty Cổ phần Galaxy Việt Nam.
   
 Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Họ và tên: LÊ CÔNG TOÀN
Sinh năm: 1984
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Kỹ sư
Chức vụ: Phó Bí thư đoàn thanh niên Tập đoàn Viễn Đông, Kỹ sư điện lạnh Công ty CP Cơ điện Viễn Đông.

Nhiệm kỳ  đã qua. Thường vụ BCH Lần 1 - 2011 - 2013 -  Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Viễn Đông

Bí thư Đoàn thanh niên
Họ và tên: ĐỖ THÀNH VĂN
Sinh năm: 1982
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân kinh tế
Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên Tập đoàn Viễn Đông, Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Viễn Đông.
   
   Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Họ và tên: ĐỔNG XUÂN ĐÔNG
Sinh năm: 1985
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân
Chức vụ: Phó Bí thư đoàn thanh niên Tập đoàn Viễn Đông, Trưởng phòng thi công Công ty CP Xây dựng & TTNT Viễn Đông.