Tin tức Tin tức bất động sản
10 chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 8/2016
Thứ bẩy | 30/07/2016 12:09
Khai sai thuế nhưng tự phát hiện vẫn bị xử phạt, tổ chức khoa học công nghệ công lập được ưu đãi thuế trong 15 năm, chuyển nhượng tên miền Internet không qua đấu giá, tỷ lệ đầu tư an toàn của ngân hàng thương mại là 7%,... là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2016.
1. Khai sai thuế nhưng tự phát hiện vẫn bị xử phạt 
Đây là nội dung mới được nêu tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/08/2016.
Theo đó, người nộp thuế không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng đã tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế trước thời điểm thông quan hàng hóa vẫn sẽ bị phạt 10% số tiền thuế khai thiếu.
Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định phạt từ 1 - 3 triệu đồng đối với người xuất cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi xuất cảnh tương đương từ 5 - 30 triệu đồng; trong khi trước đây, chỉ khi mang theo tiền, vàng vượt mức quy định từ 10 - 30 triệu đồng mới bị áp dụng mức phạt này.
 
2. In hóa đơn không ký hợp đồng bị phạt đến 1,5 triệu
Theo Nghị định số 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/08/2016, mức phạt đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng bằng văn bản sẽ giảm từ  2 - 4 triệu đồng xuống còn từ 500.000 đồng - 1,5 triệu đồng.
Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp đó không đủ điều kiện đặt in hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng; đồng thời buộc phải hủy các hóa đơn đã đặt in không đúng quy định.
Bên cạnh đó, cá nhân không thông báo bằng văn bản cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp phải thông báo giá; áp dụng mức giá kê khai, đăng ký không đúng thời hạn sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. 
Trường hợp không kê khai giảm giá phù hợp với biến động giảm giá; không kê khai giá đúng thời hạn theo văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, mức phạt tiền dao động từ 5 - 10 triệu đồng.
 
3. Tổ chức khoa học công nghệ công lập được ưu đãi thuế trong 15 năm 
Tổ chức khoa học và công nghệ công lập vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
Cụ thể, tổ chức khoa học công nghệ công lập được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm; được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2016.
 
4. Tỷ lệ đầu tư an toàn của ngân hàng thương mại là 7%
Theo đó, tỷ lệ đầu tư an toàn của ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp được quy định là 7% vốn tự có, không bao gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh của chi nhánh ở nước ngoài. Các hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp không được vượt quá tỷ lệ đầu tư an toàn này. 
Trong trường hợp vượt quá tỷ lệ đầu tư an toàn do giảm vốn tự có, ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước; có các biện pháp cần thiết để tăng vốn tự có; dừng chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo hạn mức đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký trong năm.
 
5. Đại lý đổi ngoại tệ không được bán ngoại tệ lấy ngoại tệ khác
Nếu như trước đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ quy định các đại lý đổi ngoại tệ không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam; thì nay quy định thêm các đại lý đổi ngoại tệ không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy ngoại tệ khác. 
Như vậy, các đại lý này chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân. Riêng đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly ở cửa khẩu quốc tế được phép bán ngoại tệ tiền mặt thu Việt Nam đồng cho cá nhân mang hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp.
Nội dung này được nêu tại Thông tư số 11/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 13/08/2016.

6. Không còn giới hạn phí môi giới tiền tệ 
Tại Thông tư số 17/2016/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định bỏ giới hạn mức phí môi giới tiền tệ. Theo đó, bên môi giới và khách hàng được thỏa thuận về phí môi giới tiền tệ và các chi phi khác có liên quan; trong khi trước đây, phí môi giới tối đa không được vượt quá 0,02%/trị giá của từng món giao dịch.
Về phương thức thực hiện môi giới tiền tệ, bên môi giới có thể thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ thông qua giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng vi tính và/hoặc điện thoại với khách hàng, hoặc các phương thức khác do các bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện của các bên, tuân thủ quy định của pháp luật. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/08/2016.
 
7. Lãi suất với tiền lãi vay chậm trả giữa các ngân hàng tối đa 10%/năm
Có hiệu lực từ ngày 22/08/2016, Thông tư số 18/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tự thỏa thuận.
Riêng lãi suất đối với dư nợ gốc quá hạn phải đảm bảo tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn; lãi suất áp dụng đối với số tiền lãi vay chậm trả không được quá 10%/năm.
Một nội dung đáng chú ý khác của Thông tư này là bổ sung ngân hàng chính sách vào danh mục các đơn vị được mua, bán có kỳ hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; trái phiếu Chính phủ; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; trái phiếu chính quyền địa phương; giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành và các loại tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu do tổ chức khác phát hành. 
Như vậy, từ ngày 22/08/2016, các đơn vị được mua, bán có kỳ hạn các loại giấy tờ có giá nêu trên bao gồm: Ngân hàng thương mại; Công ty tài chính; Ngân hàng chính sách; Ngân hàng hợp tác xã; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
 
8. Chuyển nhượng tên miền Internet không qua đấu giá
Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá sẽ có hiệu lực từ ngày 15/08/2016.
Thông tư quy định, để chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại nhà đăng ký “.vn” đang quản lý tên miền Internet chuyển nhượng có tên trong danh sách được công bố tại địa chỉ: www.nhadangky.vn; hồ sơ gồm văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet; bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng. 
Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, phí, lệ phí đăng ký tên miền Internet chuyển nhượng, nhà đăng ký sẽ thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền “.vn” cho bên nhận chuyển nhượng.
 
9. Nhà thầu phải từ chối xây dựng công trình sai với thiết kế 
Cụ thể, nhà thầu xây dựng phải thi công đảm bảo chất lượng theo thiết kế đã được phê duyệt và giấy phép xây dựng; Từ chối thực hiện khi công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng hoặc khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng sai với thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng được cấp; Thông báo cho cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng không đúng với thiết kế, nội dung giấy phép xây dựng được cấp; Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
Về phía cơ quan cấp giấy phép xây dựng, Thông tư này quy định cơ quan cấp giấy phép xây dựng không được chỉ định tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc thành lập các đơn vị thiết kế trực thuộc để thực hiện thiết kế cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; Cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng khi chủ đầu tư có yêu cầu.
 
10. Hướng dẫn nộp thuế điện tử
Tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định người nộp thuế có thể nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp.
Để nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế phải đăng nhập hệ thống nộp thuế điện tử bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp; chọn nộp tiền theo trường hợp “Lập giấy nộp tiền” hoặc “Lập giấy nộp tiền nộp thay” và kê khai các thông tin về loại tiền nộp thuế, người nộp thuế và người nộp thay, thông tin ngân hàng/Kho bạc Nhà nước và tài khoản trích tiền nộp thuế, thông tin nộp ngân sách Nhà nước…
Đối với nộp qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp như ATM, Internet banking, mobile banking, POS hoặc hình thức thanh toán điện tử khác, người nộp thuế lập chứng từ theo hướng dẫn của từng hệ thống ngân hàng, nhưng phải đảm bảo các thông tin về khoản nộp ngân sách Nhà nước, tên cơ quan quản lý thu, thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước, thông tin nộp ngân sách Nhà nước…
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/08/2016.


Các bài viết khác