Tin tức Tin tức bất động sản
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2016
Thứ sáu | 30/09/2016 09:00
Chế độ nghỉ phép đặc biệt đối với quân nhân, tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ... là những chính sách có hiệu lực từ 10/2016.
Chế độ nghỉ phép đặc biệt đối với quân nhân
 
Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực từ ngày 08/10/2016.
 
Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép hằng năm là 20 ngày (dưới 15 năm phục vụ); 25 ngày (từ đủ 15 đến dưới 25 năm phục vụ); 30 ngày (từ đủ 25 năm phục vụ trở lên).
 
Theo đó, ngoài chế độ nghỉ phép hằng năm, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép đặc biệt không quá 10 ngày trong những trường hợp sau:
 
- Kết hôn; con đẻ, con nuôi hợp pháp kết hôn.
 
- Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ; bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp chết hoặc đau ốm nặng, tai nạn phải điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế.
 
- Gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra.
 
Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ở đơn vị đóng quân cách xa gia đình được ưu tiên nghỉ phép hằng năm như sau:
 
+ Đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên hoặc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK được nghỉ thêm 10 ngày mỗi năm.
 
+ Đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km đến dưới 300 km và đang hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,5 đến 0,7 hoặc tại các đảo hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,1 đến dưới 1,0 được nghỉ thêm 05 ngày mỗi năm.

Quy định tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên quốc phòng
 
Đây là nội dung của Quyết định 31/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên quốc phòng có hiệu lực từ ngày 10/10/2016.
 
Theo đó, quy định tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên Quốc phòng bao gồm thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp.
 
Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường
 
Vừa qua, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
 
Theo đó, nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ bao gồm:
 
- Đánh giá chung về các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường, các loại hình chất thải đặc trưng và các vấn đề môi trường chính (nếu có) của ngành, lĩnh vực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.
 
- Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường:
 
+ Cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn lực bảo vệ môi trường.
 
+ Ban hành văn bản chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.
 
+ Tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định.
 
- Định hướng công tác bảo vệ môi trường trong năm tới và đề xuất, kiến nghị.
 
Thông tư 19/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/10/2016.
 
Hoạt động khuyến khích đầu tư phát triển rừng ven biển
 
Nghị định 119/2016/NĐ-CP về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu lực từ ngày 10/10/2016.
 
Theo đó, quy định một số hoạt động nhằm khuyến khích xã hội hóa đầu tư bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ven biển như sau:
 
- Đầu tư bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ, sản xuất nông lâm kết hợp và nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng trong khu vực có rừng ven biển.
 
- Đầu tư công trình gây bồi, chống xói lở bờ biển, phục vụ rừng ngập mặn ven biển, phát triển du lịch sinh thái.
 
- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được giao đất, khoán rừng, cho thuê rừng ven biển để bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.
 
Hướng dẫn mới về xếp lương và phụ cấp lương
 
Ngày 24/8/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.
 
Theo đó, Tập đoàn sẽ thực hiện phân phối tiền lương như sau:
 
- Thực hiện trích lập quỹ tiền lương dự phòng cho năm sau không vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện của công ty.
 
- Xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, gắn với năng suất lao động, hiệu quả doanh nghiệp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp và người lao động.
 
- Quy chế trả lương được xây dựng bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.
 
- Thực hiện tạm ứng tiền lương, trả lương đối với người quản lý doanh nghiệp, người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế trả lương của công ty.
 
Nghị định 121/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2016.
 
Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ
 
Từ ngày 25/10/2016, Thông tư 130/2016/TT-BQP về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc bắt đầu có hiệu lực.
 
Theo đó, từ ngày 01/01/2016, mức trợ cấp hằng tháng mới đối với các đối tượng nêu trên = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2015 + 150.000 đồng
 
Mức hưởng cụ thể theo số năm công tác sau khi đã điều chỉnh như sau:
 
- Từ đủ 15 đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.535.000 đồng/tháng.
 
- Từ đủ 16 đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.605.000 đồng/tháng.
 
- Từ đủ 17 đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.674.000 đồng/tháng.
 
- Từ đủ 18 đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.743.000 đồng/tháng.
 
- Từ đủ 19 đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.812.000 đồng/tháng.Các bài viết khác